Synchronizácia

Synchronizácia umožňuje softvéru a aplikáciám nainštalovaným v počítači, telefóne alebo tablete prístup k údajom vášho účtu Mailo: poštou, virtuálny disk, adresár, kalendár.

Žiadny jediný univerzálny protokol neumožňuje synchronizáciu všetkých typov údajov. Existuje veľa protokolov a každý terminál podporuje jeden alebo viac z nich. Mailo podporuje hlavné synchronizačné protokoly, ktoré vám umožňujú prístup k vašim Mailo údajom z väčšiny existujúcich softvérov a aplikácií.

Z dôvodu väčšej bezpečnosti môžete deaktivovať protokoly, ktoré nepoužívate, čo zablokuje akýkoľvek pokus o prístup. Na kontrolu použitia týchto protokolov môžete namiesto hesla svojho účtu Mailo použiť aj heslá aplikácií.

Protokol Poštou Adresár Kalendár Virtuálny disk
IMAP4 Áno      
POP3 Áno      
FTP       Áno
WebDAV       Áno
CardDAV   Áno    
CalDAV     Áno  
ActiveSync Áno Áno Áno  
RSS Áno      
ICS     Áno  
OznámeniaX