Mailo Junior

Jediný poštový systém pre deti

Vďaka službe Mailo môžu vaše deti mať e-mailovú adresu v poštovom systéme, ktorý je vhodný pre ich vek a 100% bezpečný:

  • vzdelávací
  • rekreačné
  • zabezpečiť

Žiadny iný poštový systém neponúka takúto službu deťom.

Táto služba je otvorená pre všetkých: môžete ju používať, aj keď sami nemáte Mailo adresu.

Maximálna bezpečnosť

  • Vaše dieťa si bude vymieňať e-maily iba s korešpondentmi, ktorých prijmete.
  • Dohliadate na adresár svojho dieťaťa z vašej aktuálnej e-mailovej adresy.

Mailo sprevádza deti pri objavovaní e-mailov

Spolu s dieťaťom riadite tempo zmien:

  • vek 6 - 9: rozhranie mini je vzdelávacie a bezpečné
  • vek 10 - 14: rozhranie junior je bohatšie, napriek tomu chránené

Ak sa rozhodnete, vaše dieťa bude môcť používať štandardné rozhranie Mailo pri zachovaní rovnakej e-mailovej adresy.

Mobilná aplikácia Mailo Junior

Mailo Junior je k dispozícii na webe, ale tiež ako mobilná aplikácia pre Android v službe Google Play a iOS v App Store.