Mailo Family

Mailo Family je bezplatná Mailo služba, ktorá poskytuje používateľom pokročilé funkcie.

Pošta pre celú rodinu

 • Mailo Family vám umožňuje vytvoriť bezplatný účet pre každého člena vašej rodiny a prepojiť existujúce Mailo účty.
 • Každý účet využíva výhody všetkých funkcií účtov Mailo.
 • Pre svoje deti môžete vytvárať účty s vhodným rozhraním a úplným zabezpečením.

Rodinné balenie

 • Všetky výhody balíka Premium pre 5 účtov.
 • Mailo Prémiové poštové schránky sú najkomplexnejšie na trhu.

Názov domény pre vašu rodinu

 • Zakúpte si názov domény a prispôsobte svoje e-mailové adresy.
 • Preneste na Mailo názov domény, ktorú ste si kúpili niekde inde.
 • Deklarujte názov domény, ktorú už vlastníte, aby ste ju mohli používať so službami Mailo.

Web pre vašu rodinu

 • Mailo vám umožňuje umiestniť svoje vlastné webové stránky online: osobný web, blog ...
 • Použite názov domény zakúpený na Mailo.
 • Navrhnite si svoj web pomocou najlepších dostupných bezplatných nástrojov.

Vytvoriť voľný Mailo priestor

 • Musíte mať účet Mailo.
 • Vo svojom účte Mailo vyberte v ponuke „Mailo medzery“.
 • Vytvoriť Mailo priestor.