Webmail

Webmail umožňuje prístup ku všetkým službám služby Mailo z ľubovoľného webového prehliadača (Firefox, Edge, Safari, Chrome, Opera...).

K dispozícii sú dve rôzne prezentácie:

Prezentácia ako aplikácia (web2)

Táto prezentácia na celú obrazovku využíva technológie web2 (AJAX), ktoré umožňujú jednoduché používanie webovej pošty: zmena veľkosti zón obrazovky, klávesové skratky...

Prezentácia ako webové stránky (web1)

Táto prezentácia zobrazuje stránky, ktoré sa prehliadajú tak, ako sú zvyčajne webové stránky. Väčšina obrazovky sa používa na zobrazenie vašich správ. Odporúča sa pre pomalé pripojenia a staršie počítače.