Sinkronizacija

Sinkronizacija omogućuje softveru i aplikacijama instaliranim na računalu, telefonu ili tabletu pristup podacima vašeg računa Mailo: pošta, virtualni disk, Adresar, kalendar.

Niti jedan univerzalni protokol ne dopušta sinkronizaciju svih vrsta podataka. Brojni protokoli koegzistiraju i svaki terminal podržava jedan ili više njih. Mailo podržava glavne protokole sinkronizacije, što vam omogućuje pristup podacima Mailo iz većine postojećeg softvera i aplikacija.

Za veću sigurnost možete onemogućiti protokole koje ne koristite, što će blokirati svaki pokušaj pristupa. Također možete koristiti lozinke za aplikacije umjesto lozinke za svoj račun Mailo kako biste kontrolirali upotrebu tih protokola.

Protokol Pošta Adresar Kalendar Virtualni disk
IMAP4 Da      
POP3 Da      
FTP       Da
WebDAV       Da
CardDAV   Da    
CalDAV     Da  
ActiveSync Da Da Da  
RSS Da      
ICS     Da  
ObavijestiX