Sinhronizacija

Sinhronizacija omogućava softveru i aplikacijama instaliranim na računaru, telefonu ili tabletu pristup podacima vašeg Mailo računa: pošta, virtualni disk, adresar, kalendar.

Nijedan univerzalni protokol ne dozvoljava sinhronizaciju svih tipova podataka. Brojni protokoli koegzistiraju i svaki terminal podržava jedan ili više njih. Mailo podržava glavne protokole za sinhronizaciju, što vam omogućava pristup vašim Mailo podacima iz većine postojećeg softvera i aplikacija.

Za veću sigurnost možete onemogućiti protokole koje ne koristite, što će blokirati svaki pokušaj pristupa. Takođe možete koristiti lozinke za aplikacije umjesto lozinke za svoj Mailo račun, kako biste kontrolirali upotrebu ovih protokola.

Protokol Pošta Adresar Kalendar Virtualni disk
IMAP4 Da      
POP3 Da      
FTP       Da
WebDAV       Da
CardDAV   Da    
CalDAV     Da  
ActiveSync Da Da Da  
RSS Da      
ICS     Da  
ObavještenjaX