Starateljstvo

Mailo nudi funkciju pristupa pod starateljstvom, koja omogućava kreiranje pojednostavljenog i sigurnog pristupa računu, pogodnog za osobu kojoj je potrebna pomoć ili nadzor.

U današnje vrijeme svima može biti potrebna adresa e-pošte, a time i usluga e-pošte za komunikaciju.

Međutim korištenje usluge e-pošte nije lako za neke ljude u poteškoćama:

 • Neke usluge e-pošte su složene i brojne sekundarne karakteristike mogu otežati korištenje osnovnih funkcija ili preplaviti osobu u poteškoćama.
 • Neke funkcije se mogu nehotice omogućiti ili onemogućiti, što bi moglo modificirati uslugu i uznemiravati osobu u poteškoćama.

Mailo nudi uslugu koja se može posebno prilagoditi svakoj osobi u poteškoćama.

U sljedećim paragrafima, osoba koja pomaže osobi u poteškoćama će se zvati staratelj.

Da bi koristio pristup pod starateljstvom koju pruža Mailo, staratelj mora slijediti ovu proceduru:

 1. Staratelj kreira normalan Mailo račun, čime se stavlja na mjesto osobe u poteškoćama. Adresa e-pošte kreiranog naloga je ona koju će koristiti osoba u poteškoćama. Profil mora biti profil osobe u poteškoćama. Međutim odabrana lozinka mora biti pažljivo čuvana u tajnosti od strane staratelja. Staratelj je zakonski vlasnik računa u smislu Uslova korištenja od Mailo.
 2. Na Mailo računu kreiranom za osobu pod starateljstvom, staratelj preuzima Premium pretplatu.
 3. Na Mailo nalogu kreiranom za osobu pod starateljstvom, staratelj konfiguriše pristup pod starateljstvom. To se radi na ovoj stranici: Opcije > Vaš račun > Pristup pod starateljstvom
  • Staratelj bira lozinku koju će osoba u poteškoćama koristiti za pristup pod starateljstvom.
  • Staratelj može navesti svoje ime, svoju ličnu adresu e-pošte i broj telefona, koji će se prikazati kada osoba u poteškoćama traži pomoć u interfejsu.
  • Staratelj precizno bira koje će karakteristike osoba pod starateljstvom pronaći u njemu prilagođenom interfejsu. Za većinu funkcija moguće je spriječiti osobu pod starateljstvom da dodaje, mijenja ili briše podatke. Ovo omogućava, na primjer, da aktivirate adresar, a da pritom budete sigurni da osoba pod starateljstvom neće greškom mijenjati ili brisati kontakte.
  • Staratelj može odrediti IP adresu ili raspon IP adresa koje će osoba u poteškoćama koristiti za pristup pod starateljstvom, na primjer fiksnu IP adresu svog doma ili doma. Čak i ako osoba pod starateljstvom nehotice oda svoju lozinku, zlonamjerna osoba je neće moći koristiti za prijavu s druge IP adrese.
 4. Staratelj može kreirati bookmark na računaru, tabletu ili telefonu osobe u poteškoćama, tako da može direktno pristupiti www.mailo.com.
 5. Staratelj daje osobi pod starateljstvom informacije koje su mu potrebne za prijavu: njihovu email adresu i lozinku za pristup pod starateljstvom. Staratelj takođe može sačuvati ove akreditive u pretraživaču osobe pod starateljstvom tako da samo treba da klikne na dugme za prijavu.
 6. Staratelj može instalirati aplikaciju Mailo na telefon ili tablet osobe pod starateljstvom i konfigurirati je sa pristupom pod starateljstvom.

Većina funkcija u interfejsu se može omogućiti ili onemogućiti, potencijalno u režimu samo za čitanje. Posebno:

 • Instrument tabla
 • Pošta
 • Adresar
 • Virtualni disk
 • Kalendar
 • Zadaci
 • Podsjetnici
 • Chat
 • Bilješke
 • Ljepljive bilješke
 • Privezak za ključeve
 • Oznake
 • RSS feedovi
 • Opcije
 • Internet pretraga
 • Dionice

Mailo je svjestan specifičnosti svake osobe u poteškoćama i složenosti svačijih potreba. Iz tog razloga, Mailo sluša vaše komentare i sugestije za poboljšanje pristupa pod starateljstvom, kako za staratelje tako i za osobe u teškoćama.