Mailo usluge

Sveobuhvatan set usluga

Usluge dostupne svuda

Usluge za sve

  • Za porodice, račun za svakog člana, ime porodične domene i web lokacija
  • Za djecu, 100% sigurnu adresu i rekreacijsko sučelje
  • Za profesionalce, sistem pošte, ime domene i web lokaciju vaše kompanije
  • Za udruženja , sistem pošte, ime domene i web lokacija vašeg udruženja
  • Za škole, obrazovni sistem pošte za učenike
  • Za općine, administrativne e-mailove i sistem komunalne pošte

Stvaranje Mailo računa je besplatno. Možete stvoriti koliko god želite računa.

Takođe je moguće otvoriti Mailo račun bez stvaranja adrese e-pošte.