Za opštine

Mailo nudi opštinama dve potpuno neovisne mogućnosti.

Možete odabrati jednu ili obje ove ponude za svoju opštinu.

Administrativni sistem pošte

Upravljajte e-mailovima za svoju opštinu

Kao i svaka organizacija ili kompanija, i vaša opština treba sistem pošte koji mora:

  • zadovoljavaju najviše profesionalne standarde
  • nude efikasne alate za dijeljenje
  • pohranite sve svoje podatke u Evropi

Stvaranje administrativnog sistema pošte za vašu opštinu je jednostavno i obavlja se na mreži.

Sistem komunalne pošte

Ponudite svojim biračima besplatnu prilagođenu e-adresu:
name_of_habitant @ vaša_općina

Stanovnici vaše opštine već imaju poštansku adresu koja prikazuje njegovo ime.

Oni takođe mogu imati prilagođenu e-adresu sa imenom vaše opštine:

  • e-mail adresu s ponosom mogu poslati sve svoje kontakte
  • svi alati usluge Mailo kojima su na raspolaganju
  • visokokvalitetni evropski sistem pošte
  • usluga za porodice i djecu

Koristi za vašu opštinu:

  • prilagođena usluga za vaše birače
  • dobra vidljivost i tehnološka slika među vašim biračima i svim njihovim kontaktima

Ova komunalna usluga e-pošte, tehnološka i inovativna, košta samo 15 eura godišnje.