Sincronització

La sincronització permet que el programari i les aplicacions instal·lats en un ordinador, telèfon o tauleta accedeixin a les dades del vostre compte Mailo: correu, disc virtual, anuari, agenda.

Cap protocol universal únic permet la sincronització de tots els tipus de dades. Nombrosos protocols coexisteixen i cada terminal suporta un o més d'ells. Mailo admet els protocols de sincronització principals, que us permeten accedir a les vostres dades Mailo des de la majoria de programes i aplicacions existents.

Per a més seguretat, podeu desactivar els protocols que no utilitzeu, cosa que bloquejarà qualsevol intent d’accés. També podeu utilitzar les contrasenyes de l'aplicació en lloc de la contrasenya del vostre compte Mailo, per controlar l'ús d'aquests protocols.

Protocol Correu Anuari Agenda Disc virtual
IMAP4 Si      
POP3 Si      
FTP       Si
WebDAV       Si
CardDAV   Si    
CalDAV     Si  
ActiveSync Si Si Si  
RSS Si      
ICS     Si  
NotificacionsX