Čítanie e-mailov PGP

E-maily PGP prijaté dňa Mailo možno identifikovať v zozname správ vďaka konkrétnym ikonám:

Normálny e-mailE-mail PGP
Neprečítaná správa
Prečítať správu
Zodpovedaná správa
Cíti správu

Keď sa otvorí e-mail PGP, Mailo automaticky použije na dešifrovanie správy kľúče v PGP kľúča používateľa. Dešifrovanie správy vyžaduje použitie súkromného kľúča zodpovedajúceho verejnému kľúču, ktorý bol použitý na jej šifrovanie.

Ak je súkromný kľúč chránený prístupovou frázou, pred dešifrovaním správy sa od neho používateľ vyzve. Prístupová fráza sa uchováva po celú dobu aktuálnej relácie, aby sa o ňu viac nežiadalo. Na konci relácie sa však prístupová fráza už nebude pamätať.

Pri dešifrovaní e-mailu PGP Mailo navrhuje v hlavičke e-mailu informačný odkaz, ktorý označuje, ktorý kľúč je podpísaný a pre ktorých príjemcov bol zašifrovaný.