Llegint correus electrònics PGP

Els correus electrònics PGP rebuts a Mailo es poden identificar a la llista de missatges gràcies a icones específiques:

Correu electrònic normalCorreu electrònic PGP
Missatge no llegit
Llegir el missatge
Missatge contestat
Sentir missatge

Quan s'obre un correu electrònic PGP, Mailo utilitza automàticament les claus de l'anell de claus PGP de l'usuari per desxifrar el missatge. Per desxifrar el missatge cal utilitzar la clau privada corresponent a la clau pública que s’ha utilitzat per xifrar-lo.

Si la clau privada està protegida per una frase de contrasenya, es demana a l'usuari abans que es pugui desxifrar el missatge. La frase de contrasenya es manté durant la durada de la sessió actual, de manera que no es tornarà a sol·licitar. No obstant això, al final de la sessió, la contrasenya ja no es memoritza.

Quan es desxifra un correu electrònic PGP, Mailo proposa un enllaç d'informació a la capçalera del correu electrònic, que indica amb quina clau s'ha signat i per a quins destinataris s'ha encriptat.

NotificacionsX