Čitanje PGP e-pošte

PGP e-adrese primljene Mailo mogu se prepoznati na listi poruka zahvaljujući određenim ikonama:

Normalna e-poštaPGP e-mail
Nepročitana poruka
Pročitaj poruku
Odgovorena poruka
Osjeća poruku

Kada se otvori PGP e-pošta, Mailo automatski koristi ključeve u korisnikovom PGP privjesku za dešifriranje poruke. Za dešifriranje poruke potrebna je upotreba privatnog ključa koji odgovara javnom ključu koji je korišten za njegovo šifriranje.

Ako je privatni ključ zaštićen pristupnom frazom, od nje se traži korisnik prije nego što se poruka može dešifrirati. Lozinka se čuva za vrijeme trenutne sesije, tako da se više ne traži. Međutim, na kraju sesije pristupna fraza se više ne pamti.

Kada se PGP e-pošta dešifrira, Mailo predlaže vezu s informacijama u zaglavlju e-pošte, koja pokazuje kojim je ključem potpisan i za koje je primatelje šifriran.

ObavještenjaX