PGP laiškų skaitymas

PGP el. laiškus, gautus Mailo , pranešimų sąraše galima atpažinti naudojant specialias piktogramas:

Įprastas elPGP el
Neskaitytas pranešimas
Skaityti pranešimą
Atsakyta žinute
Jaučia žinią

Kai atidaromas PGP el. laiškas, Mailo pranešimui iššifruoti automatiškai naudoja vartotojo PGP raktų žiede esančius raktus. Norint iššifruoti pranešimą reikia naudoti privatųjį raktą, atitinkantį viešąjį raktą, kuris buvo naudojamas šifruojant.

Jei privatus raktas yra apsaugotas slaptafraze, prieš jį iššifruojant, jo paprašoma vartotojo. Slaptafrazė saugoma dabartinio seanso metu, kad jos nebebūtų reikalaujama. Tačiau sesijos pabaigoje slaptafrazė nebėra įsimenama.

Kai PGP el. laiškas iššifruojamas, Mailo el. laiško antraštėje pasiūlo informacinę nuorodą, nurodančią, su kuriuo raktu buvo pasirašytas ir kuriems gavėjams jis buvo užšifruotas.

PranešimusX