Läser PGP-e-post

PGP-e-postmeddelanden som tas emot på Mailo kan identifieras i listan över meddelanden tack vare specifika ikoner:

Normalt e-postmeddelandePGP-e-post
Oläst meddelande
Läsa meddelande
Besvarat meddelande
Känner meddelande

När ett PGP-e-postmeddelande öppnas använder Mailo automatiskt nycklarna i användarens PGP-nyckelring för att dekryptera meddelandet. För att dekryptera meddelandet krävs att du använder den privata nyckeln som motsvarar den offentliga nyckeln som har använts för att kryptera det.

Om den privata nyckeln är skyddad av en lösenfras ombeds användaren om den innan meddelandet kan dekrypteras. Lösenfrasen bevaras under hela den aktuella sessionen så att den inte begärs igen. I slutet av sessionen sparas inte lösenfrasen längre.

När ett PGP-e-postmeddelande dekrypteras föreslår Mailo en informationslänk i e-postrubriken, som anger med vilken nyckel som har signerats och för vilka mottagare den har krypterats.

AviseringarX