WebDAV prístup

WebDAV je sieťový protokol, ktorý umožňuje prenos a správu súborov cez internet.

Mailo podporuje protokol WebDAV. To vám umožní prístup na váš Mailo virtuálny disk a správu dokumentov z ľubovoľného terminálu podporujúceho WebDAV.

Na svoj Mailo virtuálny disk môžete získať prístup WebDAV jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • s klientom WebDAV (napríklad CyberDuck);
  • pomocou správcu súborov vo vašom počítači.

Stránka Synchronizácia prístupná cez ponuku Možnosti označuje podrobné parametre pripojenia, ktoré by sa mali použiť.

OznámeniaX