WebDAV åtkomst

WebDAV är ett nätverksprotokoll som möjliggör filöverföring och hantering över Internet.

Mailo stöder protokollet WebDAV. Detta låter dig komma åt din Mailo virtuella disk och hantera dina dokument från vilken terminal som helst som stöder WebDAV.

Du kan komma åt din Mailo virtuella disk med WebDAV på någon av följande metoder:

  • med en WebDAV-klient (som CyberDuck);
  • med datorns filhanterare.

Sidan Synkronisering som kan nås via menyn Alternativ anger de detaljerade anslutningsparametrar som ska användas.