Zmień swój adres email

Mailo pomaga łatwo zmienić adres e-mail, bez ryzyka i bez utraty danych.

1 – Zachować swoje dane osobowe

  • Mailo zajmuje się automatycznym przenoszeniem wszystkich e-maili i folderów z poprzedniego konta e-mail i umieszcza je na koncie Mailo.
  • Mailo umożliwia również prowadzenie książki adresowej i kalendarza. W zależności od Twojej poprzedniej usługi pocztowej Mailo może przenieść je automatycznie lub dostarczy Ci szczegółowe instrukcje, które pomogą Ci je przenieść.

2 – Nadal otrzymuj e-maile wysłane na Twój poprzedni adres

  • Aby nie stracić żadnej wiadomości, Mailo upewnia się, że do skrzynki pocztowej Mailo trafiają wszystkie wiadomości e-mail, które w przyszłości będą nadal odbierane na Twój poprzedni adres e-mail.
  • Z Mailo otrzymasz w tej samej skrzynce pocztowej wiadomości e-mail wysłane na Twój poprzedni lub nowy adres.

3 – Powiadomić korespondentów o zmianie adresu e-mail

  • Zaraz po utworzeniu konta Mailo możesz skorzystać z dostępnego narzędzia Mailo, aby rozpowszechnić nowy adres e-mail wśród wszystkich kontaktów w książce adresowej.

Aby użyć narzędzia Mailo do zmiany adresu e-mail, musisz mieć konto Mailo.


Jeśli masz już konto Mailo:

Zaloguj się, a następnie wybierz "Transfer rachunków zewnętrznych" z menu Opcje


Jeśli nie masz konta Mailo:

Utwórz taki, aby przenieść dane z konta pocztowego.