Zabezpieczenie dla dzieci

Odkryj pocztę mailową w całkowicie bezpieczny sposób

Nadzorujesz książkę adresową twojego dziecka zatwierdzając wszystkie adresy, które dodaje:

  • Tylko wiadomości wysłane przez zatwierdzonych korespondentów w książce adresowej są odbierane przez dziecko. Inne e-maile są wysyłane do Ciebie, w ten sposób możesz je filtrować i przekazać je w razie potrzeby.
  • Twoje dziecko może korespondować tylko z kontaktami zatwierdzonymi w książce adresowej.

W ten sposób dziecko może łatwo komunikować się z członkami rodziny i przyjaciółmi. Nie jest narażone ani na spamy ani na reklamę ani na wiadomości od nieznajomych osób.


Bezpieczeństwo dziecka
  • Twoje dziecko może wymieniać e-maile tylko z tobą i korespondentami zatwierdzonymi w jego książce adresowej.
  • Kiedy twoje dziecko dodaje kontakt do swojej książki adresowej, automatycznie otrzymasz wniosek o zatwierdzanie na twój adres e-mail.
  • Wiadomości wysyłane do twojego dziecka z innych adresów są automatycznie przekierowywane na adres e-mail.