Aliasy

Możesz połączyć alternatywne adresy e-mail, zwane aliasami, ze swoim kontem Mailo. Podobnie jak wiadomości wysyłane na Twój główny adres e-mail, e-maile wysyłane na Twoje aliasy trafiają bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

Możesz tworzyć aliasy, a następnie używać ich do wysyłania i odbierania e-maili. W każdej chwili możesz je usunąć. Możesz również zmienić swój główny adres e-mail, wybierając nowy główny adres e-mail spośród swoich aliasów. Aby zapobiec nadużyciom, liczba aliasów, które można utworzyć w ciągu 30 dni, jest ograniczona.

Ostrzeżenie! Głównego adresu e-mail możesz używać tylko do łączenia się ze swoim kontem Mailo za pośrednictwem poczty internetowej, klienta poczty lub aplikacji.

Pseudonim++ (Funkcja premium)

Funkcja Alias++ umożliwia używanie aliasów do odbierania wiadomości e-mail bez wcześniejszego ich tworzenia. Po prostu dodaj ++ znaków, po których następuje wybrane słowo kluczowe na końcu logowania, przed @ (par przykład: mój adres++shopping@mailo.com).

Aby nie otrzymywać już wiadomości wysyłanych do określonego pseudonim++, możesz je unieważnić.

Możesz również użyć pseudonim++ na podstawie jednego ze standardowych aliasów. Nie można użyć pseudonim++ jako adresu nadawcy wiadomości.

PowiadomieniaX