Kaheastmeline autentimine

Kahefaktoriline autentimine (2FA) tagab juurdepääsu teie kontole.

Kahefaktorilise autentimise võimaldamine

Kahefaktorilise autentimise saab lubada ainult veebiliideses Mailo. Kõigepealt peate valima, millise rakendusega saate oma autentimiskoodid. Soovitatav on rakendus Mailo, kuid saate konfigureerida ka sõltumatu 2FA rakenduse, näiteks: FreeOTP (iOS või Android), Authy või LastPass Authenticator (iOS), Authenticator (Windows 10 ja 11), OTP Manager (MacOS), Gauth või Oathtool (Linux).

 • Kahefaktorilise autentimise lubamiseks rakenduse Mailo abil tehke järgmist.
  • avage nutitelefonis rakendus
  • valige menüüst "Valikud", seejärel "Autentimiskood" ja hankige 6-kohaline autentimiskood
  • tagasi veebiliidesesse, kopeerige kood ja sisestage oma parool
 • Kahefaktorilise autentimise lubamiseks rakenduse 2FA abil tehke järgmist.
  • avage nutitelefonis valitud rakendus
  • skannige saidil Mailo kuvatud QR-kood, et oma konto oma 2FA rakendusse lisada
  • hankige 6-kohaline autentimiskood
  • kopeerige veebiliideses Mailo kood ja sisestage oma parool

Kui lubate kaheastmelise autentimise, saate oma seadme lisada usaldusväärsete seadmete loendisse. Selles seadmes pole enam vaja autentimiskoodi.

Kasutades kaheastmelist autentimist

Kui kaheastmeline autentimine on lubatud, on autentimiskood vajalik iga kord, kui loote ühenduse uue seadmega Mailo. Selle koodi saate valitud rakendusest, kui lubate kaheastmelise autentimise.

Uues seadmes autentimisel saate selle lisada usaldusväärsete seadmete loendisse. Selles seadmes pole enam vaja autentimiskoodi.

Usaldusväärsete seadmete loendit saab vaadata veebiliidesest Mailo. Seadme saate sellest loendist igal ajal eemaldada.

Hoiatus! Kui kaotate nutitelefoni või vahetate selle või desinstallite rakenduse Mailo või rakenduse 2FA, võite blokeerida. Sel juhul minge autentimiskoodi hankimiseks, rakenduse 2FA ümberkonfigureerimiseks või kahefaktorilise autentimise ajutiseks keelamiseks tagasi veebiliidesesse Mailo.

Kahefaktorilise autentimise keelamine

Kahefaktorilise autentimise saate keelata veebiliideses Mailo.

TeatisedX