Dvofaktorska autentifikacija

Dvofaktorska autentifikacija (2FA) osigurava pristup vašem računu.

Omogućava dvofaktorsku autentifikaciju

Omogućavanje dvofaktorske provjere autentičnosti može se izvršiti samo na Mailo web sučelju. Prvo morate odabrati pomoću koje aplikacije ćete dobiti svoje kodove za provjeru autentičnosti. Preporučuje se aplikacija Mailo, ali možete konfigurirati i neovisnu 2FA aplikaciju, kao što su: FreeOTP (iOS ili Android), Authy ili LastPass Authenticator (iOS), Authenticator (Windows 10 i 11), OTP Manager (MacOS), Gauth ili Oathtool (Linux).

 • Da omogućite dvofaktorsku autentifikaciju pomoću aplikacije Mailo:
  • otvorite aplikaciju na pametnom telefonu
  • odaberite "Opcije" u izborniku, a zatim "Kod za autentifikaciju" i dobit ćete 6-znamenkasti kod za provjeru
  • vratite se u web sučelje, kopirajte kod i unesite lozinku
 • Da biste omogućili dvofaktorsku autentifikaciju pomoću aplikacije 2FA:
  • otvorite odabranu aplikaciju na pametnom telefonu
  • skenirajte QR kôd prikazan na Mailo da dodate svoj račun u svoju aplikaciju 2FA
  • dobiti šestocifreni kôd za autentifikaciju
  • u Mailo web sučelju kopirajte kod i unesite lozinku

Kada omogućite dvofaktorsku autentifikaciju, možete dodati svoj uređaj na listu pouzdanih uređaja. Na ovom uređaju više neće biti potreban autentifikacijski kod.

Pomoću dvofaktorske autentifikacije

Kada je omogućena dvofaktorska provjera autentičnosti, potreban je kod provjere autentičnosti svaki put kada se povežete na Mailo s novog uređaja. Ovaj kôd dobivate u aplikaciji koju ste odabrali prilikom omogućavanja dvofaktorske autentifikacije.

Kada se autentifikacija vrši na novom uređaju, možete je dodati na popis pouzdanih uređaja. Na ovom uređaju više neće biti potreban autentifikacijski kod.

Popis pouzdanih uređaja može se vidjeti na Mailo web sučelju. Uređaj možete ukloniti sa ove liste u bilo kojem trenutku.

Upozorenje! Ako izgubite ili promijenite pametni telefon ili deinstalirate aplikaciju Mailo ili aplikaciju 2FA, mogli biste biti blokirani. U tom slučaju, vratite se na Mailo web sučelje da biste dobili kôd za provjeru autentičnosti, rekonfigurirali aplikaciju 2FA ili privremeno onemogućili dvofaktorsku autentifikaciju.

Onemogućavanje dvofaktorske autentifikacije

Možete onemogućiti dvofaktorsku provjeru autentičnosti na Mailo web sučelju.

ObavještenjaX