Šifrování PGP

PGP je nástroj umožňující šifrování a podpis e-mailů.

  • Šifrování zprávy zajišťuje odesílateli, že pouze příjemci budou schopni zprávu dešifrovat a přečíst si tak zprávu a její případné přílohy.
  • Podepsání zprávy zajistí příjemcům identitu odesílatele.

PGP je zkratka slova docela dobré soukromí.


Mailo navrhuje integraci PGP na straně serveru jako důvěryhodnou třetí stranu.

Integrace PGP v Mailo má následující vlastnosti:

  • nativní integrace webové pošty (PGP/MIME)
  • odesílání a příjem e-mailů PGP
  • správa podpisu a šifrování e-mailů
  • provoz nezávislý na klientovi, který umožňuje ekvivalentní využití na všech zařízeních
  • i případné přílohy jsou ve zprávě zašifrovány a ani jejich přítomnost není bez dešifrování viditelná
  • předmět e-mailu však není zašifrován a nesmí obsahovat citlivé informace
  • generování soukromých / veřejných párů klíčů PGP
  • import / export klíčů PGP vygenerovaných na Mailo nebo pomocí jiných nástrojů

Jako důvěryhodná třetí strana se společnost Mailo zavazuje zajistit maximální zabezpečení klíčů PGP uživatelů.


Uživatelé, kteří chtějí používat PGP bez důvěryhodné třetí strany, si musí nainstalovat poštovní software s kryptografickými schopnostmi na každé zařízení používané k přístupu k šifrovaným e-mailům.