Klávesové zkratky

Ve webové poště Mailo vám následující klávesové zkratky poskytují snadný přístup k nejčastěji používaným stránkám a funkcím.

Obecné zkratky

Vyberte všechny prvky v seznamu
Ctrl + A
Seznam klávesových zkratek
Ctrl + ?
Vrátit se do seznamu
Home
Přidat prvek
Ctrl + !
Odstranit vybrané prvky
Del

Navigace

Další strana
Předchozí stránka
První strana
Ctrl + 
Další
Předchozí

Akce máme zprávu

Odpověď
Ctrl + R
Vpřed
Ctrl + Posun + F
Odpovědět všem
Ctrl + Posun + R

Přístup k aplikacím

Přístrojová deska
Ctrl + 0
Pošta
Ctrl + 1
Kalendář
Ctrl + 2
Adresář
Ctrl + 3
Virtuální disk
Ctrl + 4
Aplikace
Ctrl + 5
Mailo dokumentace
Ctrl + F1
Vyhledávání
Ctrl + /