Профил

Можете да попълните профила си с вашите данни за контакт. Това ви позволява да прикачвате визитни картички (vCard файлове във формат .vcf) към съобщенията, които изпращате.

Когато прикачите визитна картичка към имейл, можете да изберете:

  • пълна vCard
  • лична vCard
  • професионална vCard