Přístrojová deska

Řídicí panel umožňuje na první pohled zobrazit informace o vašem účtu Mailo: poslední přijaté zprávy, další události v kalendáři, poznámky nebo seznam úkolů. Je to výchozí domovská stránka a je přístupná ve vašem počítači díky ikoně   ve spouštěči aplikací.

Můžete přizpůsobit řídicí panel a jeho bloky s názvem widgety.

  • Chcete-li widget přesunout, klikněte na jeho záhlaví, přesuňte widget myší a umístěte jej na místo, které si vyberete.
  • Chcete-li widget odebrat nebo minimalizovat, klikněte na ikonu   v pravém horním rohu. V této nabídce můžete widget také přesunout výběrem jednoho z příkazů Přesunout do....
  • Chcete-li přidat widget, klikněte na   v pravém dolním rohu a kliknutím na blok jej přidejte na řídicí panel.
  • Chcete-li přidat sloupec, klikněte na   v pravém dolním rohu a vyberte Přidat sloupec. Nový sloupec se zobrazí napravo od řídicího panelu. Widgety do něj můžete přesunout nebo je odstranit, pokud jsou prázdné, kliknutím na   v pravém horním rohu.
OznámeníX