Внос износ

Mailo ви позволява да импортирате адресна книга, която вече сте попълнили, например в пощенски клиент, така че да не се налага да въвеждате данните отново. По същия начин, ако вече сте попълнили своята Mailo адресна книга, можете да я експортирате във вашия пощенски клиент.

Mailo може да импортира или експортира адресни книги във формати CSV, LDIF и VCF.