Εισαγωγή εξαγωγή

Το Mailo σάς επιτρέπει να εισαγάγετε ένα βιβλίο διευθύνσεων που έχετε ήδη συμπληρώσει, για παράδειγμα σε έναν πελάτη αλληλογραφίας, ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τα δεδομένα. Ομοίως, εάν έχετε ήδη συμπληρώσει το βιβλίο διευθύνσεών σας Mailo, μπορείτε να το εξαγάγετε στον πελάτη αλληλογραφίας σας.

Το Mailo μπορεί να εισαγάγει ή να εξαγάγει βιβλία διευθύνσεων σε μορφές CSV, LDIF και VCF.