Εικονικός δίσκος

Έχετε έναν εικονικό δίσκο στο Mailo. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αποθήκευση εγγράφων και πρόσβαση σε αυτά από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Για να χρησιμοποιήσετε το Cloud, δηλαδή να αποθηκεύετε στο διαδίκτυο τα αρχεία, τις εικόνες και τα έγγραφα που χρειάζεστε οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, όπως τα αρχεία που θα έχετε αποθηκεύσει σε ένα USB stick.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον εικονικό δίσκο Mailo είναι ασφαλή και είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε, μέσω υπολογιστή, tablet ή smartphone. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συντόμευση στον εικονικό δίσκο Mailo στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν σαν να ήταν τοπικός σκληρός δίσκος.

Ο εικονικός δίσκος έχει χωρητικότητα 500 MB για Mailo Free λογαριασμούς και 5 GB για λογαριασμούς Mailo Premium. Αυτή η χωρητικότητα μπορεί να επεκταθεί έως και 500 GB με τα πακέτα Premium+, με τα οποία ο αποθηκευτικός χώρος μοιράζεται μεταξύ της αλληλογραφίας και του εικονικού δίσκου.

Μπορείτε να βρείτε τον εικονικό δίσκο όπου αποθηκεύονται τα έγγραφα και / ή οι φωτογραφίες:

  • στο webmail
  • με έναν πελάτη ή λογισμικό FTP
  • με πρόγραμμα-πελάτη ή λογισμικό WebDAV

Μπορείτε να μοιραστείτε οποιονδήποτε κατάλογο του εικονικού σας δίσκου με άλλους χρήστες, ακόμα κι αν δεν έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Mailo. Άλλοι χρήστες Mailo μπορούν επίσης να κοινοποιήσουν έγγραφα από τον εικονικό τους δίσκο μαζί σας.