לכתוב SMS

באפשרותך לשלוח הודעות SMS דרך הדואר האלקטרוני Mailo.

אתה יכול לקנות זיכויים ב- 80 SMS במחיר של 10 אירו. כל זיכוי SMS מאפשר לשלוח SMS (160 תווים לכל היותר) לנמען.

השתמש במספרי הטלפון הבינלאומיים של הכתבים שלך (לפניהם + או 00).

ניתן לציין את מספרי הטלפון של מספר נמענים על ידי הפרדתם בפסיקים.