כרטיסים אלקטרוניים

לאירועים מיוחדים, שלחו כרטיס אלקטרוני במקום דואר אלקטרוני פשוט.

בחר כרטיס אלקטרוני, הקלד את הטקסט שלך ושלח את הכרטיס. Mailo ישלח התראה לנמענים, אשר יוכלו לקרוא את הכרטיס שלך.

כרטיסים אלקטרוניים שנשלחו נשמרים בתיקיה "E-card". מחיקת הודעה מתיקיה זו תהפוך אותה לנגישה לכתבים שלך.

התראותX