חתימות

אתה יכול ליצור חתימות שיוכנסו להודעות שאתה שולח, למשל כדי להזכיר לכתביך את פרטי יצירת הקשר שלך.

בעת כתיבת הודעה, הלחצן בעורך הטקסט מאפשר לך להוסיף את אחת החתימות שיצרת.

אם תגדיר חתימה כחתימת ברירת המחדל, היא תתווסף אוטומטית בכל פעם שתתחיל בכתיבת דואר חדש. תוכל, כמובן, להסיר או לשנות אותה בגוף הדואר האלקטרוני שלך.

התראותX