Διδακτέα ύλη

Το Mailo έχει δημιουργήσει την πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σχολεία.

Ο στόχος είναι να διδάξουμε στους μαθητές τη θεωρία και την πρακτική σχετικά με το Διαδίκτυο γενικά και ειδικότερα μέσω e-mail

Για το σκοπό αυτό, η Mailo έχει προετοιμάσει διδακτικό υλικό για να κατανοήσει αυτό το τεχνολογικό περιβάλλον.

Προς το παρόν, αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα μόνο στις ακόλουθες γλώσσες:

Ανακαλύπτοντας τον υπολογιστή:Mailo - Découvrir l'ordinateur.pdfFrench
Ανακαλύπτοντας το Διαδίκτυο:Mailo - Découvrir Internet.pdfFrench
Mailo - Discovering the Internet.pdfEnglish
Mailo - Scoprire Internet.pdfItalian
Ανακαλύπτοντας το e-mail:Mailo - Découvrir l'e-mail.pdfFrench
Mailo - Discovering the e-mail.pdfEnglish
Mailo - Scoprire l'e-mail.pdfItalian