Smartphone

Mailo ger ett gränssnitt optimerat för smartphones.

När en smartphone ansluter till tjänsten upptäcker Mailo automatiskt terminaltypen och visar lämpligt gränssnitt.

Om tjänsten någonsin inte upptäcker terminaltypen kan användaren klicka på länken Smartphonepå autentiseringssidan Mailo för att välja detta gränssnitt.

Smarttelefongränssnittet innehåller en huvudmeny samt lätta och enkla sidor.

De flesta av funktionerna finns i detta gränssnitt.