Mapper

Forhåndsdefinerte mapper er tilgjengelige for å sortere meldingene dine. Du kan enkelt nå dem i menyen til venstre:

  • Sendt for meldingene du har sendt:
  • Søppel for meldingene du har slettet, men som ikke er fjernet fra systemet ennå:
  • Utkast for meldingene du har skrevet, men ikke sendt:
  • Spam for mottatte søppelpostmeldinger:
  • Nyhetsbrev for nyhetsbrev du har mottatt:
  • Sosiale nettverk for varslinger fra sosiale nettverk du har mottatt:
  • Registrere for de registrerte meldingene du har sendt:
  • E-kort for e-kortene du har sendt.

I tillegg til disse mappene kan du opprette personlige mapper og undermapper som du får tilgang til via  Mappeliste. Du kan velge hvilke av disse mappene som skal vises i menyen, slik at du lettere kan nå dem.

I menyen viser listen over mapper for hver av dem hvor mange meldinger eller nye meldinger den inneholder, i henhold til dine preferanser. Navnet på mapper som inneholder minst én ulest melding, vises i fet skrift. Ved å klikke på navnet på en mappe, kan du vise listen over meldinger den inneholder, på samme måte som e-postene i innboksen vises.

VarslerX