E-mail registrat

L'e-mail registrat afegeix dues característiques al email standard d'internet: seguretat i confirmació de lectura.

Per enviar un email registrat

Quan publiques el missatge, aquest s'emmagatzema al sistema local. només una notificació d'e-mail s'envía als destinataris, amb l'URL per accedir al missatge. Quan els destinataris reben la notificació de l'e-mail, només han de fer click al link per visualitzar el missatge.

Si tu protegeixes l'e-mail registrat amb una contrasenya s'et demanarà abans que es visualitzi el missatge. Hauràs de comunicar la contrasenya als teus destinataris, en persona o per telèfon.

!Atenció!La contrasenya NO POT SER la mateixa que la del teu Mailo!

Els emails registrats s'emmagatzemen a la carpeta “Recomanats”. Els missatges s'actualitzen automàticament amb la data i l'hora de quan els destinataris els llegeixen. Eliminant un missatge des de la carpeta el farà inabastable per als teus corresponsals.