Uppstart

Mailo har skapat den första e-posttjänsten för skolor.

Målet är att lära eleverna teori och övning om Internet i allmänhet och e-post i synnerhet.

Mailo Edu låter dig skapa ett komplett e-postsystem för din skola.

För att skapa ett gratis Mailo utrymme

  • Du måste ha ett Mailo - konto.
  • I ditt Mailo konto väljer du "Mailo mellanslag" i menyn.
  • Skapa ett Mailo utrymme.

Skapa konton för eleverna och lärarna

I gränssnittet Mailo Edu kan du skapa så många konton som du behöver.

Välj gränssnittet för eleverna:

  • Gränssnittet Mini rekommenderas för barn mellan 6 och 9 år. Endast de viktigaste funktionerna i e-postsystemet har bevarats. Även om de inte kan läsa perfekt ännu, går barn inte vilse och kan enkelt skicka och ta emot e-post tack vare ett intuitivt och grafiskt gränssnitt.

  • Gränssnittet Junior rekommenderas för barn mellan 10 och 14 år. Den innehåller fler funktioner och innehåller till exempel en kalender och en virtuell disk utöver e-post.

Upptäckt av Internet och e-post

  • Visa eleverna hur de ansluter till webbmailen
  • Förklara huvudfunktionerna i postsystemet
  • Använd Mailo undervisningsmaterial för att förklara Internet och e-post
AviseringarX